ПРО ВІРУВАННЯ В «ДОМОВИКА» В УКРАЇНЦІВ

(на основі польових матеріалів, зібраних на бойківсько-підгір’янському пограниччі)

  • Tetyana Hoshchitska

Анотація

ажливу частину як демонологічних вірувань українці, в так і уявлень, пов’язаних
із житлом, становлять вірування в «домовика», або «домашнього духа», чи, як його
називали на досліджуваних теренах, – «годованця», «хованця». Ці уявлення
характеризуються значною стійкістю, однотипністю та стабільністю. У статті
послідовно розглянуто локальні назви «домовика», його личину, локалізацію,
способи набуття та способи позбавитись від нього, функції та своєрідні правила
поведінки з демоном. Дослідження вірувань, пов’язаних із цим демоном, є
особливо цікавими з огляду прояви в них культу предків, що відкриває перспективи
пролити світло на певні невирішені питання з будівельної обрядовості.
Ключові слова: традиційна культура, духовна культура, обряд, демонологія.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРЕЖИТКИ ЯЗИЧНИЦТВА