З ГЛИБИН ТРАДИЦІЇ КНИГОДРУКУВАННЯ (НА ОСНОВІ “АПОСТОЛІВ” З МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ).

  • Lidia Savchuk

Анотація

Стаття містить опис трьох львівських друкованих “Апостолів” з колекції
Львівського музею історії релігії. Простежена історія друкарень львівського Ставропігійського братства та Михайла Сльозки, з яких походять
дані стародруки. Багато уваги приділено художньому оздобленню книг.
Ключові слова: стародруки, “Апостол”, львівське Ставропігійське братство, Михайло Сльозка, гравюра.

Опубліковано
2021-04-06
Розділ
МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЗБЕРЕЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК