Відображення християнського світогляду у віршованих творах українських письменників доби Реформації

  • Olena Perelomova

Анотація

Розглядаються особливості вияву Реформації як церковно-релігійної і соціально-
політичної течії, що поширилася в XVI ст. із Західної Європи і на Україну. Характеризу-
ється її вплив на розвиток культури, національної свідомості, політичної активності в
Україні. Визначено особливості впливу реформаційних ідей для оновлення православ’я:
використання в церковних обрядах живої української мови, заснування національних
шкіл і друкарень, підготовка високоосвіченого духовенства. Досліджено, яким чином
реформаційні ідеї позначилися на розвитку творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких,
Касіяна Саковича, Климентія Зиновіїва, Лазаря Барановича. Обґрунтовується теза, що
віршовані твори визначних діячів того періоду відображають віросповідальну само-
свідомість українського суспільства.
Ключові слова: Реформація, визвольна боротьба, Україна, братства, Відродження,
віршовані твори, християнський світогляд, духовні школи

Опубліковано
2019-10-04
Розділ
РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛьНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ