СТОРІНКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МАЛЯРСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. (СТІНОПИС ЦЕРКВИ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В С. ВИСЛОБОКИ)

  • Oleg Sydor

Анотація

Розглядається мистецько-естетичні особливості й іконографічна програма виконаного 1763 року стінопису – однієї з небагатьох збережених пам’яток українського монументального малярства періоду пізнього бароко і рококо.
Наголошується, що цей мистецький ансамбль – характерний зразок українського сакрального мистецтва якісно нового етапу його еволюції, позначеного синтезом давніх традицій східно-християнської культури та окремих
аспектів із досвіду і практики європейської художньої школи.
Ключові слова: українські храми, монументальне малярство, церква у Вислобоках, мистецький ансамбль, іконографічний репертуар, сюжетні інновації.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
ХРИСТИЯНСЬКА ІКОНОГРАФІЯ