СЦЕНОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО МАЛЯРСТВА: ПРОСТІР ТА КОМПОЗИЦІЯ МІЗАНСЦЕН

  • Victoria Boyarko-Dolzhenko

Анотація

На прикладі пам’яток українського іконопису та монументального живопису пізнього середньовіччя виявлено особливості просторової організації сценічних майданчиків та компонування в їхніх межах дійових
персонажів. Досліджено залежність композиційних побудов від формату творів, актуалізовано проблему “природних рамок” сакрального твору, а також проаналізовано звернення майстрів до математичного символізму у використанні геометричних фігур внутрішнього креслення твору.
Ключові слова: сферичний простір, внутрішня і зовнішня точка зору, сценічний майданчик, геометричний символізм.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
ХРИСТИЯНСЬКА ІКОНОГРАФІЯ