РЕЛІГІЙНЕ МАЛЯРСТВО ЮРІЯ МАГАЛЕВСЬКОГО: СВІТОГЛЯДНІ МОДЕЛІ Й ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

  • Marjana Studnytska

Анотація

Анотація. Ю.Магалевський належить до плеяди митців, які відіграли велику роль у розвитку релігійного малярства України. Він збагатив мистецтво
іконопису новими живописними досягненнями, художніми образами, розвивав новаторські тенденції мистецького процесу початку ХХ ст. Митець
з того покоління людей, яке пізнало весь тягар лихоліття національно-визвольних змагань. Любов до батьківщини, віра у велике майбутнє її
мистецтва – одна з характерних рис творчої особистості художника.
Ключові слова: релігійне малярство, мистецтво іконопису, новаторські тенденції, синтез художніх традицій.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА