“РЕАЛІСТИЧНИЙ” АСПЕКТ ІЛЮСТРАЦІЙ ВИДАНЬ ЛЬВІВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО БРАТ- СТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

  • Volodymyr Aleksandrovych

Анотація

Аналізується “реалістичний” аспект ілюстрацій видань Львівського Успенського братства другої половини XVII ст. як вираз особливостей україн-
ської іконографічної традиції, й за умов нової мистецької культури XVII ст.
заснованої на перевазі реалізму вищої реальності над приземленою.
Ключові слова: Львівське Успенське братство, видання Львівського
братства, мистецтво Львова, львівська гравюра другої половини XVII ст., книжкова ілюстрація, реалізм.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА