Протестантизм та його роль в утвердженні релігійного багатоманіття світу

  • Liudmyla Fylypovych

Анотація

Досліджується роль протестантизму в утвердженні і розвитку релігійного різноманіт-
тя Європи та світу. На відміну від богословів католицизму і православ’я, які в появі про-
тестантизму вбачають злу волю сатанинських сил, академічне релігієзнавство розглядає
дегомогенізацію Європи як природній процес. Однією із закономірностей релігійного
поступу є диверсифікація матірного віровчення у формі нових богословських концепцій
та церковних інституцій. Протестантизм в процесі пошуку своєї ідентичності подолав
складний шлях від антикатолицтва і протиставлення себе існуючим інституціям до усві-
домлення своєї деномінаційної самодостатності і необхідності мирного і рівноправного
співжиття різних релігійних структур в умовах духовного і світоглядного плюралізму
на основі визнання і поваги свободи віросповідання і свободи совісті.
Ключові слова: протестантизм, релігійне різноманіття, диверсифікація релігії

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛьНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ