ЕЛЕМЕНТИ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ У ТРАДИЦІЙНІЙ ВЕСІЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕСІЛЬНОГО ГІЛЬЦЯ)

  • Olena Kojolianko

Анотація

У статті розглядаються символіка та семантика весільного деревця. До-
сліджено локальну специфіку обрядового виготовлення та вживання ве-
сільного гільця на Буковині. Стійкість звичаю пояснюється значимістю
гільця як атрибуту, що супроводжував обряди прощання з дівоцтвом і
парубоцтвом та переходом до заміжнього життя. Вказано на дохристи-
янську основу традиційних весільних обрядів.
Ключові слова: весільний обряд, весільна атрибутика, весільне дерев-
це, символіка весільного гільця, етнокультурна традиція.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ