МИФОЛОГИЧЕСКО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГРЕКОВ О СМЕРТИ И ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД

  • Sergey Gavrilyuk

Анотація

У статті аналізується вплив міфологічно-філософських уявлень греків
про потойбічне існування, які протягом VI–V ст. до н.е. зазнали суттєвих
змін. Автор дійшов висновків, що при зміні уявлень про смерть зберігалася традиційна поховальна обрядовість. Розглядається декілька можливих причин цього явища.
Ключові слова: потойбічне існування, релігійно-філософські уявлення, Боспор.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ