БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІЯ ФАЛЬКЛОРНЫЯ СУВЯЗІ: МАТЫЎ ДОЛІ-НЯДОЛІ Ў ПАЗААБРАДАВЫМ ПЕСЕННЫМ ФАЛЬКЛОРЫ

  • Yanina Hrynevich

Анотація

Присвячено образу долі у білоруських і українських ліричних піснях. Білоруські й українські уявлення про долю мають багато спільного. Доля
не є абстрактним поняттям, а зображається у вигляді живої істоти, рослини, матеріального предмета. Її образ у народній ліричній пісні амбівалентний, але частіше йдеться про гірку долю. Доля незмінна, але може коректуватися в переломні моменти життя (зокрема у час весілля).
Ключові слова: лірична пісня, доля.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ