РЕЛІГІЙНО-ОБРАЗОТВОРЧІ ТРАДИЦІЇ НА ЗАХОДІ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ В VІІ – ПОЧ. VІ СТ. ДО НАР. ХР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПОЗИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ)

  • Mykola Bandrivskyi

Анотація

На підставі нових археологічних знахідок, відкритих в останні роки за
участю Львівського музею історії релігії, зроблено спробу реконструювати окремі елементи світорозуміння населення Середнього Придністров’я
в VІІ – поч. VІ ст. до нар. Хр.
Ключові слова: образотворча традиція, період раннього заліза, захід Українського Лісостепу.

Опубліковано
2021-02-26
Розділ
МІФОЛОГІЯ ТА САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ОБРАЗОТВОРЧІ ТРАДИЦІЇ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ КУЛЬТІВ