ФЕН-ШУЙ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТМОДЕРНУ: (українські контексти)

  • Anatoliy Tchedrin

Анотація

Розглянуто Фен-шуй як феномен постмодерної релігійно-містичної
креативності в українському соціокультурному просторі, джерела практики Фен-шую; його формування в епоху Хань і кореляції з сучасністю;
Фалунь-гун (фалунь-дафа) як феномен релігійного синкретизму і трансформації форм, супутніх Фен-шуй; зв’язок Фен-шуй і енергоінформаційної парадигми.

Ключові слова: культура, релігія, містика, креативність, Фалунь-гун,
релігійний синкретизм, енергоінформаційна парадигма, Україна, соціокультурний простір.

Опубліковано
2021-02-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : СХІДНА ФІЛОСОФІЯ