ПОНЯТТЯ “ЕТИКА” В ІСЛАМСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

  • Olena Sharafanenko

Анотація

Підіймається проблема поняття “етика” в ісламі. Досліджується місце етики та її функції всередині шаріату та ісламі взагалі. Розкривається
сутність термінів “адаб” та “ахляк” шляхом порівняння їх з французьким поняттям “етикет” та грецьким поняттям “етика”.
Ключові слова: поняття “етика” в ісламі, “ахляк”, “адаб”, вчення про мораль, норми поведінки.

Опубліковано
2021-02-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : СХІДНА ФІЛОСОФІЯ