Київський митрополит Ісидор і проголошення Флорентійської церковної унії в Київській митрополії

  • Marian Khomiak

Анотація

Проаналізовано методи реалізації постанов Флорентійського собору в межах
Київської митрополії. Простежено перебіг проголошення унії на польсько-литовсько-
московських теренах. Охарактеризовано склад місії Ісидорової делегації. Визначено
проблемні питання щодо статусу Ісидора в Київській митрополії після прийняття унії.
Визначено значення прийняття Ісидором Флорентійської унії у відокремленні Мос-
ковського князівства і церкви від українських земель. Обґрунтована думка, що попри
успішне завершення собору та об’єднання Східної і Західної церков, митрополит Ісидор
фактично не відчув підтримки у своїй митрополії. Акцентовано увагу на інертності
духовенства та правлячих кіл Польщі й Литви до справи об’єднання церков як докона-
ного на соборі факту. Зроблено висновок, що чим далі на схід просувався Ісидор, тим
безуспішнішою ставала прокламація унії.
Ключові слова: Київська митрополія, Ісидор, Флорентійський собор, унія, постфлорентійський екуменізм

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
СЕРЕДНьОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО