РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ ЯК СУТТЄВИЙ МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  • Andriy Sinitsky

Анотація

Розглядається під кутом зору сакрально-релігійного чинника національна ідентичність українського народу як процес становлення основних
компонентів національного буття, імператив історичного розвитку етнічних утворень, що дозволяє не тільки окреслити деякі проблемні питання
кристалізації національної ідентичності українського народу, але й обґрунтувати його головні соціетальні риси.
Ключові слова:релігійна свідомість, національна ідентичність, сакрально-релігійний чинник національної ідентичності, соціетальна психіка, національні образи світу, національна ідея.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ДУХОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ