ФЕНОМЕН ЧЕСТІ ЛЮДИНИ Й СОЦІАЛЬНИЙ РИТУАЛ: РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Kateryna Diachenko

Анотація

У статті здійснюється філософський аналіз феномена честі людини у
взаємозв’ку з ритаульністю: релігійною та соціальною. Досліджуються смисложиттєві поняття-концепти, що детермінують феномен честі
та втілюють багатовимірність його смислового поля: антитези “Честь-Безчестя”, концептуальні зв’язки “Честь-Святість”, “Честь-Милість”,
“Честь-Божа Благодать”, “Честь-Віра”, “Честь-Велич”.
Ключові слова: феномен честі, , Святість, Віра, Милість, безчестя.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ДУХОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ