ПРІОРИТЕТИ СВІТОГЛЯДУ ТА ПОВЕДІНКИ РЕЛІГІЙНО МОТИВОВАНОЇ ОСОБИ

  • Mykhailo Gordienko

Анотація

Аналізуються основні підходи до розуміння світогляду та поведінки віруючої людини, зокрема, моральні й трансцендентальні чинники формування
особи та мотивацію її релігійного життя в сучасному світі. Відзначено, що у наш час панівними є меркантильно-споживацькі інтереси, які розмивають гомогенне середовище релігії, усталені світоглядні парадигми віри,
нівелюють духовне спасіння людини. Заакцентовано увагу на вірі в Бога як шляху до моральної досконалості й духовної цілісності особи.
Ключові слова: особа, релігія, Бог, духовність, людина, свідомість, віра.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ДУХОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ