Вальядолідські статті 1412 р. Інструмент сегрегації чи асиміляції?

  • Maksym Martyn

Анотація

Досліджено одне із центральних питань історії євреїв Іспанії в середні віки – Валья-
долідські статті 1412 р. Показано суспільно-політичні умови, що передували вигнанню
цього народу з Іспанії. Обґрунтовано, що нове законодавство не мало на меті сегрегацію юдеїв від їхніх колишніх одновірців, які прийняли християнство, а повинно було
зруйнувати основи єврейського життя в Іспанії й підштовхнути євреїв до навернення
на християнську віру. Простежено, як відбувався розвиток законодавства Кастилії та
Арагону в бік нульової толерантності до релігійних меншин. Наголос зроблено на особливій ролі домініканського ордену в досліджуваному процесі. Виявлено зв’язок між
цим орденом та правителями з династії Трастамара як головними провідниками нової
антиєврейської політики.
Ключові слова: орден домініканців, конверси, моріски, Кастилія, Арагон.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
СЕРЕДНьОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО