ДОВІРА ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ЕТИЦІ ДІТРІХА ФОН ГІЛЬДЕБРАНДА

  • Oksana Kozhemyakina

Анотація

Досліджуються етичні аспекти проблеми довіри в контексті концепції
ціннісної відповіді, представленої в християнській етиці Дітріха фон Гільдебранда. Простежується звє’зок довіри до Бога та міжособистісної довіри. Звертається увага на екзистенційне підґрунтя довіри в сприйнятті
світу як безпечного та надійного. З’ясовується роль довіри в формуванні моральної поведінки людини.
Ключові слова: довіра, віра, ціннісна відповідь, любов.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА : ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ