ВІД СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ

  • Roman Pasicnyy

Анотація

Визначається богословська значущість християнського суспільного вчення та його рівні. Розглядається еволюція соціального вчення Католицької
церкви. Аналізуються праці видатних діячів Церкви та вплив богословсько-філософських концепцій на формування соціальної доктрини.
Ключові слова: філософські концепції, соціальна доктрина, суспільне життя, суспільне благо, християнське вчення.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА: ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ