ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ З ПОГЛЯДУ СИНЕРГЕТИКИ

  • Tamara Tiurina

Анотація

Використовуючи синергетичний підхід сучасної постнекласичної науки,
обґрунтовано погляд на людську душу як на духовну і безсмертну енергетичну субстанцію; досліджено етапи еволюції, сутнісні властивості
кожного ступеня її розвитку на шляху до свого Вищого Духовного “Я” (у  контексті не тільки земної, але й космічної еволюції).
Ключові слова: синергетичний підхід, безсмертність людської душі, еволюція душі, космічний вік душі.

Опубліковано
2021-02-24
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА: ІСТОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ