«ІВАН=ГРЕКО-КАТОЛИК=РУСИН/УКРАЇНЕЦЬ»: ЧИ ЗАВЖДИ ІМ’Я СЛУГУЄ МАРКЕРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЕКЛЕЗІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ?

  • Diana Shterr

Анотація

Здійснено спробу дослідити історію грекоBкатолицької спільноти м. Ужгород на
базі найменш відомих для істориків джерел – метричних книг, а також спростувати
певні стереотипні уявлення про життя наших предків.
Ключові слова: греко*католики, метричні книги, імена, ідентичність.

Опубліковано
2021-02-01
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ХРИСТИЯНСТВО, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ВИКЛИКИ МОДЕРНОСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ