УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦЕРКОВНЕ БРАТСТВО «ДІЯЛЬНО-ХРИСТОВА ЦЕРКВА»: ЕВОЛЮЦІЙНІ ТА ІНСТАЛЯЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ (1920–1927 РР.)

  • Dmytro Kuzovenkov

Анотація

Уперше зроблена спроба аналізу еволюційних та інсталяційних аспектів становлення особового церковного складу Українського православного церковного
братства «Діяльно-Христова Церква» протягом 1920–1927 рр. Розкриваються біографії братчиків, внутрішньоцерковні взаємини, уточнюється територія розташування філій «Діяльно-Христової Церкви», висвітлюється церковна праця деяких членів Братства після інкорпорації із Всеукраїнською православною церковною радою Української автокефальної православної церкви у 1927 р.
Ключові слова: Товариство (Братство) «Церква Жива», Братство «Діяльно-Христова Церква», Всеукраїнська православна церковна рада, Українська автокефальна православна церква.

Опубліковано
2021-02-01
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ХРИСТИЯНСТВО, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ТА ВИКЛИКИ МОДЕРНОСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ