ХРАМИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПРОСКУРІВСЬКОМУ ПОВІТІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА ВІЗИТАЦІЄЮ 1844 РОКУ

  • Sergey Еsunin

Анотація

Розглянуто поділ на класи парафій Римо-Католицької церкви у Проскурівському повіті
на Поділлі, подано відомості про історію будівництва і географію розміщення костелів
та каплиць, чисельність духовенства та віруючихBкатоликів станом на 1844 рік.
Ключові слова: Поділля, Проскурівський повіт, Римо-Католицька церква, костел, каплиця.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ