ПАЛІТЫКА ЎЛАДАЎ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў АДНОСІНАХ ДА ЖАНОЧЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ ПРЫ КАТАЛІЦКІХ КЛЯШТАРАХ У КАНЦЫ XVIII СТ. – 1843 Г.

(па матэрыялах беларуска-літоўскіх губерняў)

  • Natallia Anofranka

Анотація

Проаналізовано основні напрями політики Російської імперії щодо жіночих
навчальних закладів при римоBкатолицьких і грекоBкатолицьких монастирях у
білорусько-литовських губерніях від часу приєднання зазначених територій і до ліквідації цієї форми жіночої освіти в 1843 р.
Ключові слова: Російська імперія, жіночі католицькі навчальні заклади, чернечіордени, монастирські пансіонати.

Опубліковано
2021-01-24
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СТАНОВИЩЕ КОНФЕСІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ