ПРОБЛЕМА АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ РИС СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ІКОНОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ

  • Aleksej Matytsyn

Анотація

Розглядається проблематика дослідження характерних рис східнохристиянської
іконописної традиції в контексті аналізу літературних джерел. Аналізується літера-
тура, що має безпосередньє відношення до вивчення богословсько — естетичних
основ східнохристиянської іконописної традиції. Досліджується вплив даної групи
джерел на формування окремих елементів східнохристиянського іконопису
Ключові слова: естетика, мистецтво, ікона, культура, сакральний

Опубліковано
2021-01-10
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОГРАФІЯ