ІКАНАСТАСЫ Ў ГРЭКА-КАТАЛІЦКІХ ХРАМАХ УЛАДАЎСКАГА ДЭКАНАТУ Ў СЯРЭДЗІНЕ XVIІІ СТ.: ПАВОДЛЕ ВІЗІТЫ 1759

  • Halina Flikop

Анотація

На основі архівних джерел ХVIII ст. порушено питання формування сакральних
інтер’єрів греко-католицьких храмів Влодавського деканату. В результаті дослідження переглянуто дані про наявність іконостасів і бічних вівтарів.
Ключові слова: греко-католицький храм, іконостас, вівтар, архівні джерела,
Влодавський греко-католицький деканат.

Опубліковано
2021-01-10
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОГРАФІЯ