КИЇВСЬКА ІКОНОГРАФІЯ ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТТЯ У ПЕРЕКАЗІ КНИЖКОВОЇ ГРАВЮРИ

Особливості “празникового” циклу ілюстрацій Анфологіону 1619 року

  • Volodymyr Alechandrovych

Анотація

Аналізуються гравюри празникового” циклу ілюстрацій київського Анфологіону
1619 р. як важливий переказ київської релігійної іконографії початку XVII ст. та
особливостей її розвитку. Запропоновано висновок про тісніший взаємозв’язок
тогочасного київського малярства з традиціями попередньої доби.
Ключові слова: київське малярство початку XVII ст., гравюри Анфологіону 1619 р.,
празниковий цикл, українська релігійна іконографія

Опубліковано
2021-01-10
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ІКОНОГРАФІЯ