ДИВЕРГЕНТНІСТЬ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОНЯТТЯ ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

  • Anna Tregub

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методологічним питанням інтерпретації релігійних
процесів, зокрема і в Україні, віднайденню відповідних понять, за допомогою
яких можливо адекватно описати і витлумачити головні закономірності розви-
тку релігії.
Ключові слова: дивергентність (дивергенція), конвергентність (коніергенція),
релігійний процес, закономірності релігієгенезу.

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНФЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ