КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Grygorii Khoruzhyi

Анотація

У статті йдеться про виклики глобалізації та актуальні проблеми сучасного світу,
які розглядаються в основоположних документах Католицької церкви — ма-
теріалах ІІ Ватиканського собору, Компендіумі соціальної доктрини Церкви та
енцикліках Папи Римського Бенедикта ХVІ.
Ключові слова: глобалізація, Католицька церква, процес.

Опубліковано
2021-01-08
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ