Історичні корені та соціологічні виміри сучасної поліконфесійності українців Львова і Галичини

  • Andrij Yurash

Анотація

Системно проаналізовані основні параметри й найважливіші причини виникнення сучасної поліконфесійності українців Галичини та Львова. Спеціальну увагу
зосереджено оптимальній моделі міжконфесійних взаємин, що є найбільш прийнятною за умов констатованого церковно6конфесійного плюралізму в регіоні.
Ключові слова: поліконфесійність, моноконфесійність, біконфесійність, мультикультурність, етнічність.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА