Святкування «Ювілейних років» як засіб створення ідентичності уніатської Київської митрополії

  • Dorota Wereda

Анотація

Досліджується нова практика святкування «Ювілейних років» в уніатській Київській
митрополії, яку запровадив Папа Римський у ХVІІ ст. Центр урочистостей був розташо-
ваний у Вільнюсі та Жировичі, де в базиліанському монастир можна було поклонялися
образу Діви Марії. У першій половині ХVІІ ст. святкування Ювілейного року були
сприйняті як можливість навернути протестантів і відданих православній церкві, в той
час як у другій половині ХVІІІ ст. вони були використані для формування ставлення
віруючих до політичних подій та нових ідей Просвітництва. Ювілейні урочистості були
спрямовані на посилення зв’язку зі Святим Престолом і визнання повноважень Папи
Римського, а індульгенції були важливим елементом доктрини і теологічних перетворень
уніатської церкви.
Ключові слова: уніатська Київська митрополія, ювілейний рік, ідентичність уніатської
церкви, Жировицький монастир

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У Х – ХVІІІ СТ.