Сучасні інтернет-ресурси Української греко-католицької церкви як джерела релігієзнавчих досліджень

  • Olha Nedavnya

Анотація

Проаналізовано сучасні інтернет-ресурси Української греко-католицької церкви з точки
зору їхнього використання як джерел для релігієзнавчих досліджень. Виділені й охарак-
теризовані у контексті поставленої мети певні групи цих ресурсів. Виявлені особливості
всецерковних, тематичних та регіональних сайтів УГКЦ. Підкреслена їхня важливість для
вивчення розвитку цієї Церкви.
Ключові слова: Українська греко-католицька церква, інтернет-ресурси, сайти, джерела,
релігієзнавчі дослідження

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
СУЧАСНІСТЬ: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ