Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії “Логос”, 2021. Вип. 31. 300 с.

 У збірнику представлено дослідження з історії Греко-католицької та Православної Церков ранньомодерного й модерного періодів, розкрито окремі аспекти діяльності братств, парафій, монастирів і духовних осіб, висвітлено обрядове життя Церкви, зовнішні форми богопочитання, а також різні історіографічні аспекти релігієзнавчих студій. Проаналізовано релігійно-конфесійну ідентичність сучасного православного середовища, показано діяльність свідків Єгови в Україні.

Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх, хто цікавиться історією релігій.

Опубліковано: 2021-06-01

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ