Парафія Оржимово у 1917–1961 роках: додатковий матеріал до дослідження історії парафії

  • Marcin Lichota

Анотація

Розглядається історія парафії Оржимово Плоцької єпархії в 1917–1961 роках.
Аналізуються два джерела – протоколи передачі парафії парафіяльною радою церковному
адміністратору 1960 і 1961 років під час приймання церковного майна новим священиком.
На основі історичного екскурсу, який міститься у згаданих джерелах, а також на основі
порівняльного аналізу документів з науковими дослідженнями польських істориків автор
реконструює події, пов’язані з ремонтними роботами у храмі, майном та фінансовим
станом парафії на момент написання протоколу. Характеризуються наявні церковні речі:
літургійні посудини, хрести, картини, статуї, меблі, богослужбові та канцелярські книги,
одяг священика, цінні речі. З’ясовується історія із церковними дзвонами, які забирали
під час Першої і Другої світових воєн.
Ключові слова: Оржимово, католицька церква, парафія, єпархія Плоцьк, парафіяльна
рада, церковний адміністратор

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ В ХVIII – ХХ СТ.