Спільне паломництво поляків та русинів з Галичини до Рима 1881 року

  • Danuta Pustelak

Анотація

Досліджено спільне паломництво поляків і русинів з Галичини до Риму з нагоди
свята слов’янських апостолів Кирила і Мефодія, оголошеного Львом XIII 5 липня
1881 р. Це паломництво за задумом організаторів мало стати виразом єдності і згоди
між двома братніми народами: поляками і русинами (українцями) і двома обрядами:
латинським і греко-католицьким. Подія ця відбулася в період піднесення національних
ідей, однак, через відсутність волі і щирості з обох сторін, жодним чином не сприяла
примиренню, натомість стала причиною боротьби між елітою польського суспільства і
галицькою ієрархією греко-католицької церкви. Спільною була лише подорож польських
та українських селян до Рима. Сприяли цьому причини економічні, а також захоплення
поляків і русинів розмірами і величчю Рима і Папи Римського. Очікування, пов’язані з
паломництвом, та його перебіг відомі з преси та від самих учасників.
Ключові слова: паломництво, Галичина, Рим, поляки, русини (українці), греко-
католики

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ В ХVIII – ХХ СТ.