КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ СВЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Violetta Lappo

Анотація

Здійснено спробу узагальнити дослідження в царині філософії, присвячені
проблемі осмислення феномена святості. Представлено провідні концепції фе-
номена святості західноєвропейських і вітчизняних філософів. Особливу увагу
приділено дослідженням відомого українського філософа В.Горського, який
вивчав феномен святості і святих.
Ключові слова: святість, святе, сакральне, обожнення, моральні якості, духовні
цінності, релігійна свідомість.

Опубліковано
2021-01-04
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТУ