Формування осередків сестер кларисок, серафіток і францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

  • Oksana Yatskiv

Анотація

На основі історіографічної та джерельної бази здійснено комплексне дослідження умов
формування інституту римо-католицьких жіночих чернечих орденів у Галичині в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. Увагу зосереджено на особливостях виникнення на цих
теренах францисканських осередків, а саме сестер кларисок, серафіток і францисканок
Найсвятішого Сакраменту. Відтворюється картина розміщення жіночих монастирів на
українських землях, а також закладів та установ, де черниці проводили свою благодійну
діяльність. Охарактеризовано основні напрямки їхньої діяльності: догляд за хворими у
шпиталях та в їхніх помешканнях, освітньо-виховна робота серед молоді та дітей.
Ключові слова: згромадження, монастир, клариски, серафітки, францисканки, чернечі
ордени, Галичина

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ В ХVIII – ХХ СТ.