ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НКДБ З ЛІКВІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ГАЛИЧИНІ У 1944-1946 РР.

  • Roman Boyko

Анотація

Розглядається діяльність органів НКДБ з ліквідації УГКЦ з часу входження
західних областей до складу УРСР у 1944 р. до Львівського собору 1946 р. До
уваги беруться агентурна робота, арешти греко-католицького духовенства,
закриття монастирів, діяльність Ініціативної групи з возз’єднання УГКЦ з РПЦ.
Ключові слова: Народний комісаріат державної безпеки, греко-католики,
арешти, переслідування, возз’єднання, Ініціативна група.

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ