O zwyczajach religijnych Świadków Jehowy z Ukrainy w czasach trwania systemu totalitarnego – komunikat z badań w oparciu o ustne opowiadania wspomnieniowe

  • Tomasz Bugaj

Анотація

Проаналізовано вибрані звичаї Свідків Єгови з України на основі усних
розповідей і спогадів, які мали місце у період тоталітарного режиму. Незважаючи
на переслідування вони продовжyвали свою діяльність і шукали нових шляхів
вираження своєї релігійності. Завдяки участі в духовному житті Свідки Єгови,
сформували свою тотожність і зберегли свою самобутність.
Ключові слова: Свідки Єгови, усна історія, культурно4релігійні взірці поведінки,
Спомин Смерті Ісуса Христа, зібрання і конгреси, хрещення, весілля, проповідування Божого Слова.

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ