ІСТОРИКО-ЦЕРКОВНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «УКРАЇНА»

  • Inna Savchuk

Анотація

Проаналізовано історикоBцерковну проблематику, представлену на сторінках
журналу «Україна». Простежено провідні тенденції церковної історіографії у
першій третині XX ст., котрі знайшли віддзеркалення на шпальтах видання.
З’ясовано внесок авторів «України» у розробку історико-церковних досліджень
тогочасною історичною наукою.
Ключові слова: братства, православ’я, церковна унія, українська історіографія, «Україна».

Опубліковано
2021-01-03
Розділ
ІСТОРІЯ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Й АТЕЇСТИЧНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ