УЧАСТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО У ПАМ’ЯТКООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1919 РР.)

  • Irina Perederiy

Анотація

Здійснено ретроспективний аналіз пам’яткоохоронної діяльності В. Липинського
у часи Української революції (1917–1919 рр.); висвітлено його участь у роботі
Полтавського комітету охорони пам’яток історії та культури 1917 р., а також
відповідні заходи, здійснювані ним під час перебування на дипломатичній посаді,
досліджено причини, котрі спонукали історика взяти безпосередню участь у цій сфері діяльності.
Ключові слова: В. Липинський, пам’яткоохоронна діяльність, українське державотворення.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ