ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКОВНА РАДА: ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ОБСТАВИНИ ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В РОБОТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОБОРУ 1918 РОКУ

  • Andriy Starodub

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення складу учасників тимчасової Всеукраїнської православної церковної ради. На основі архівних джерел реконструйовано список членів Ради, виключених зі складу Всеукраїнського Собору
влітку 1918 року.
Ключові слова: Всеукраїнська православна церковна рада, Всеукраїнський Собор 1918 року.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ