ЗМІНА РЕЛІГІЙНОГО ОБРЯДУ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ: ПРИКЛАД «ТУЧАПСЬКОЇ СПРАВИ»

  • Natalia Kolb

Анотація

Досліджено проблему зміни обряду українцями–грекоBкатоликами в підавстрійській Галичині, окреслено обставини, що їх до цього спонукали, висвітлено
ставлення громадськості до таких випадків. Особливу увагу приділено т. зв. «тучапській справі», що стала найрезонанснішим випадком зміни греко-католиками обряду на римоBкатолицький у 90-х роках ХІХ ст.
Ключові слова: Галичина, зміна обряду, українсько4польські взаємини, «тучапська справа», прозелітизм, конкурсний податок.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)