ЦЕРКОВНІ ПЕЧАТКИ ВАРЯЗЬКОГО ДЕКАНАТУ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Iryna Skochylias

Анотація

Розглядаються особливості функціонування парафіяльних та деканатського
штемпелів. Простежено їхню еволюцію за різними параметрами: матеріали для
відбитків, форма, розміри, легенда, сюжетне зображення.
Ключові слова: печатки, Варязький деканат, легенда, сюжетне зображення.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)