ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ.

  • Vasyl Pedych
  • Vitaliy Telvak

Анотація

Аналізуються наукові дослідження українськими вченими Галичини ХІХ ст.
церковно-релігійних проблем. Звернено увагу на праці І. Вагилевича,
Д. Зубрицького, А. Петрушевича, І. Шараневича, Ю. Целевича, в яких на основі
історичних джерел відтворено багатогранну діяльність української церкви,
православних братств тощо.
Ключові слова: історія церкви, православні братства, монастир, історіографія.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)