ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА В УКРАИНЕ ХІХ ВЕКА: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ

  • Vitaliy Kuzevanov

Анотація

Розглядається проблема методологічного підходу у дослідженні ролі релігійного
чинника у духовному розвитку України ХІХ ст. на основі порівняльно-історичного
методу. Від рівня методологічного підходу значно залежить об’єктивність та
вірогідність висновків про роль релігійного чинника в українському суспільстві ХІХ ст.
Ключові слова: релігійний чинник, методологія історичних досліджень, порівняльно4історичний метод, контент4аналіз історичних публікацій

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ