ДІЯЛЬНІСТЬ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ: ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Nataliya Dianova

Анотація

Досліджено діяльність Катеринославської вченої архівної комісії, пов’язану з
вивченням церковної історії краю. Розглянуто участь православного духовенства
і викладачів навчальних закладів у роботі Комісії, їх внесок у справу виявлення і
оприлюднення документів із історії Катеринославської єпархії та збереження
християнських старожитностей.
Ключові слова: Катеринославська вчена архівна комісія, православне
духовенство, архіви, дослідження, публікація, збереження.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ