ФОРМУВАННЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОГО ПРОСТОРУ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVIII–ХIХ СТ.

  • Natalia Bulanova

Анотація

Досліджуються особливості формування етноконфесійної мапи Катеринославщини впродовж останньої чверті ХVIII–ХIХ ст. унаслідок заселення краю
представниками різних етносів, носіями різноманітних релігійних традицій;
висвітлено специфіку релігійного життя краю.
Ключові слова: Катеринославщина, церковно4релігійне життя, етноконфесійний простір, конфесія, етнос, поліконфесійність.

Опубліковано
2021-01-02
Розділ
ІСТОРІЯ: КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ